<

Chính sách thanh toán

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Hình thức

Diễn giải

1. Tiền mặt (COD)

  Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng

2. Chuyển khoản

  Sau khi hoàn tất đơn đặt hàng. Khách hàng vui lòng chuyển khoản về địa chỉ:

Tên TK: CÔNG TY TNHH XÙ KOREA    
Số TK:
0261003478448
Ngân hàng: Vietcombank, Chi nhánh Thủ Thiêm.

 
0924656899
icon